O nás

Inškôlka ponúka výučbu jedinečnou HEJNÉHO METÓDOU.   U nás sa držíme pravidla že deti sa musia k poznatku dopracovať vlastnými silami, musia zistiť, ako na to prísť a nestačí im len povedať, ako to má byť. A aby sa tak aj naozaj dialo, učiteľ sa ich musí veľa pýtať a vytvárať na vyučovaní také podmienky, aby dieťa mohlo skúmať a hľadať. Musí prejavovať tiež úprimny záujem. Pýtate sa, o čo ide? Je to mimoriadne prínosná a dlhoročnou praxou overená metóda, ktorá pomáha zlepšovať matematickú predstavivosť, chápanie súvislostí a logické myslenie. Deťom ponecháva radosť z objavovania hravou formou a všetkými zmyslami, nenásilným, hravým budovaním mentálnych matematických schém. Všetko, samozrejme, primerane veku a individuálnym schopnostiam dieťaťa. Cieľom výuky je, aby si deti vybudovali pozitívny vzťah k matematike, vďaka čomu nebude potom pre ne strašiakom pri vstupe do školy. Metóda zaznamenala obrovský úspech v Čechách, Taliansku, Grécku, Fínsku, Švédsku, Poľsku a Kanade.    Súčasťou výučby v našej škôlke je aj zaradenie metódy učenia NTC, ktorá podporuje rozvoj mozgových synapsií detí, tvorenie asociácií, zlepšovanie pamäte a logického myslenia. Hejného metóda a metóda NTC v slovenských materských školách stále chýbajú. Naša INŠKÔLKA čerpá predovšetkým z vynikajúcich českých dlhoročných skúseností a obe tieto moderné, progresívne metódy prináša na Slovensko a do Bratislavy.   

Ďalším dôležitým prvkom našej výučby je detská joga

V spolupráci s Českou asociáciou detskej jogy školíme našich zamestnancov, aby mohli ponúkať deťom zábavné jogové cvičenia, ktoré učia deti upokojiť sa, relaxovať aj ovládať hnev. O zdravotných benefitoch jogy snáď už netreba ani hovoriť – pomáha deťom pri zlom držaním tela, podporuje zdravý životný štýl, ale aj sebavedomie, učí veselou a hravou formou vnímať svoje telo aj emócie.    Naša INŠKÔLKA má predĺžený otvárací čas. Záleží nám na tom, aby ste si dokázali lepšie zladiť pracovný a rodinný život, preto sme tu pre vás a vaše deti už od 7. hodiny ráno až do 17.30 večer.   Súčasťou areálu našej škôlky je aj veľký dvor s rozlohou 330 m2 s detským ihriskom, čo vaše deti, ako aj vy, rodičia, určite oceníte.    

Rozšírená výučba angličtiny – ÁNO, ale NIE anglická škôlka

V dnešnej uponáhľanej dobe chceme, aby sa dieťa už v materskej škole dokázalo dohovoriť svetovým jazykom. Áno, máme rozšírenú výučbu angličtiny, ale pri komunikácii uprednostňujeme rodný jazyk. V opačnom prípade sa často stáva, že dieťa má chabú slovnú zásobu v rodnom jazyku, prípadne ešte „obohatenú“ o anglický prízvuk z anglickej škôlky. V INŠKÔLKE podporujeme predovšetkým materinský jazyk dieťaťa a angličtinu vyučujeme ako druhý jazyk. Samozrejme, vnímame dôležitosť angličtiny v modernom svete a ponúkame deťom rozšírenú výuku vedenú profesionálnymi lektormi. Za anglickú škôlku sa ale nepovažujeme.   

Ďalšou našou pridanou hodnotou je široká ponuka krúžkov

Vašim deťom ponúkame kvalitne strávený čas v materskej škole aj v popoludňajších hodinách bez nutnosti komplikovaných prevozov detí z krúžku na krúžok.    Keďže je prevádzka INŠKÔLKY celoročná a zatvorené máme iba počas štátnych sviatkov, pomáhame tak aj rodičom detí zo štátnych materských škôl, ktoré počas prázdnin prevádzku nemajú.  

Galéria

Náš tím

Bc. Michaela Možiešíková, riaditeľka a konateľka S unikátnym projektom INškôlka začala už v roku 2007 v Čechách. Po vzore svojej mamy, ktorá pracuje celý život v oblasti špeciálnych výukových metód pre materské školy, nastúpila prirodzene na túto cestu aj ona.Michaela má vyštudovanú Pedagogickú fakultu na Ostravskej univerzite, odbor Učiteľstvo pre materské školy. Po absolvovaní univerzity sa ďalej vzdelávala v oblasti pedagogiky a školstva, k čomu ešte pridala štúdium jedinečnej Hejného metódy a jogy pre deti. V rokoch 2012 až 2019 absolvovala školenia: Mensa International – Mensa Českej republiky – MENSA NTC Learning I. až III., Česká asociácia detskej jogy – Jogové hry pre predškolákov, Relaxačné techniky pre deti, Joga pre deti s chybným držaním tela, Metodika cvičenia detskej jogy s predškolákmi a Joga pre rodičov a deti, H – mat o.p.s. – Podpora učiteľov vo výuke matematiky Hejného metódou. Michaela je nielen riaditeľkou Inškôlky. Zároveň ovláda všetky výukové metódy, ktoré škôlka poskytuje. Pedagogike detí a práci v škôlkach zasvätila celý svoj život. Plynulo ovláda anglický a taliansky jazyk.
Mgr. Lenka Hosmajová
Lenka je absolventka gymnázia. Vysokú školu navštevovala na Pedagogickej fakulte na Univerzite Komenského v Bratislave. Bakalárske štúdium v odbore predškolská a elementárna pedagogika – študijný program učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre školské kluby a magisterské štúdium v odbore predškolská a elementárna pedagogika – študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.Od malička sa venovala tancu. Ako malá začínala gymnastikou, neskôr v ľudovej škole umenia, v Lúčnici a v dospelosti sa venovala latinsko- americkým tancom. Dobré skúsenosti s prácou s detmi nabrala v štátnej materskej škole. Dohovorí sa anglickým jazykom.
Mgr. Janatová Lýdia
Vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave v odbore predškolská pedagogika v kombinácii s pedagogikou pre sluchovo postihnutýh. Pracovala v súkromnej škôlke so zameraním na Montessori pedagogiku. Vo voľnom čase sa venuje kreatívnym činnostiam a turistike. S deťmi cvičí jogu. Dohovorí sa anglicky a nemecky.
Blanka Libová
Študovala na strednej pedagogickej škole sv. Cyrila a Metóda učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Absolvovala prax vo viacerých materských školách kde získala skúsenosti. Rada hraje na klavíri, ovláda hru na gitare a flaute a krásne spieva. S deťmi sa rada venuje aj športu a tancu.
Tatiana Zbrehová Už na začiatku štúdia na vysokej škole, odbor Liečebná pedagogika na UK v Bratislave, ju zaujala metóda Márie Montessori, v ktorej našla to, čo ju napĺňa a zaujíma. Pracovala ako učiteľka v Montessori škôlke, kde náplňou práce bolo sprevádzanie detí vo veku 3-6 rokov v pripravenom a rešpektujúcom prostredí. Snaží sa vidieť každé dieťa ako jedinečnú bytosť so svojimi potrebami, ktoré je potrebné rešpektovať a pomáhať im tak skúmať okolitý svet a zachovať prirodzenú radosť z učenia. Vo svojom voľnom čase rada trávi čas so svojou rodinou, vyrábaním ručných prác- šitie detských hračiek, vankúšikov, doplnkov ale aj kreslením, spevom a hrou na ukulele.
Bc. Lucia Petrigáčová
Vyštudovala som predškolskú a elementárnu pedagogiku na prešovskej univerzite. Popri štúdiu som sa venovala detským tréningom mažoretiek v predškolskom veku. Výchova a vzdelávanie detí pre mňa spočíva v porozumení dieťaťa a rozvíjaní jeho osobnosti s láskou a rešpektom. Verím, že deti sú našou budúcnosťou a tie najväčšie dary, ktoré môžeme deťom poskytnúť sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti. Vo svojom voľnom čase sa rada venujem štvornohým priateľom, počítačovej grafike a čítaním kníh.
Mgr. Gabriela Tatarková Gabika je absolventkou Pedagogickej a Socialnej akadémie v Čadci. Vyštudovala Fakultu telesnej výchovy a športu v Bratislave. Okrem toho na fakulte absolvovala rôzné trénerské kurzy. Počas vysokej školy sa špecializovala na plávanie a všeobecnú prípravú detí. Jej srdcovou záležitosťou boli detskí onkologickí pacienti, ktorým sa venovala takmer celé štúdium na VŠ. Hravou formou rozhýbala 10-tky detí na detskej onkológii a tým prispela k zlepšeniu kvality ich života. Rovnako ako iné detí, Gabika chce rozhýbať aj našu škôlku a ukázať deťom, že pohyb môže byť aj zábava. Mgr. Libuša Jurečková Vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia na vysokej škole sa venovala učeniu detí rôznych vekových kategórií v anglickej materskej škole, kde nadobudla kvalitnú pedagogickú prax. Za dôležité považuje podnetné prostredie, ktoré dieťaťu dopomáha k nadobúdaniu skúseností, zručností a poznatkov, ako aj stabilné a prijímajúcie zázemie, v ktorom sa dieťa cíti bezpečne a šťastne. Rada sa venuje športovým aktivitám, spievaniu a spoznávaniu nových krajín.