INškôlka – Staré Mesto

Polyfunkčný dom Cintorínska – Klemensova
Cintorínska 14, Bratislava – Staré Mesto

Vstup do dvora INškôlky nájdete za priestorom caffetterie Keps v Satinského ulici.
 • Pre deti od  2 – 6 rokov
 • Spolupráca s pobočkou INškôlky v Slnečniciach
 • Efektívna a rýchla komunikácia škôlka/rodič prostredníctvom aplikácie Twigsee
 • 2 triedy Malkáči/Velkáči
 • moderné  metódy výučby 
 • Naša škôlka má predĺžený otvárací čas, pretože nám záleží na tom, aby ste si dokázali lepšie zladiť pracovný a rodinný život. Sme tu pre Vás a Vaše deti od 7:30  ráno až do 17:30 večer

 • Prevádzka škôlky je celoročná a zatvorené máme iba počas štátnych sviatkov. Pomáhame tak aj rodičom detí zo štátnych materských škôl, ktoré počas prázdnin prevádzku nemajú

 • Máme rozšírenú výuku angličtiny

 • Máme vybavenie podľa posledných trendov vo výučbe a vzdelávaní – inteligentné hračky

 • Škôlka disponuje vlastnou krásnou záhradou a detským ihriskom

 • V ponuke máme aj množstvo zaujímavých nadštandardných krúžkov: plavecký kurz, atletika, canisterapia, varenie, hra na flautu, výtvarný krúžok, jóga, hudobný krůžok, vedecký krůžok atď.

 • Navštevujeme divadlá, koncerty a výstavy

 • Chodíme na výlety a exkurzie

 • Organizujeme návštevy odborných lekárov  (zubár, fyzioterapeut, logopéd)

Pomáháme tak rodičom, ktorí sa potrebujú skôr vrátiť do zamestnania. Prechod z jaslí do škôlky je potom plynulý a prebehne v už dobre známom prostredí.

Návrat hore