2% PRE VAŠE DETI

Darujte 2% z dani pre Vaše deti v INškôlke!
Kliknite pre viac informácií.

Staré Mesto

2 - 6 rokov

Slnečnice

2 - 6 rokov

Škôlka, ktorú milujú deti aj rodičia

Za základný nosný prvok predškolského vzdelávania považujeme vzťah učiteľa a dieťaťa, nie výkon. Učiteľka a dieťa sú v našom ponímaní partneri. Snažíme sa rozvíjať dieťa po stránke fyzickej, psychickej, sociálnej a rozvíjať ho tak, aby na prahu školskej dochádzky bolo jedinečnou a samostatnou osobnosťou. 

Vo vzdelávaní detí uprednostňujeme zážitkové poznanie. Hlavným cieľom výchovy je celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Veľký dôraz kladieme na rešpektovanie individuálnych schopností a možností detí. Aj preto veľmi úzko spolupracujeme s rodičmi a umožnujeme im stráviť čas s dieťaťom aj cez deň. Základným stavebným kameňom pre nás je úzka spolupráca škôlka – rodič. Snažíme sa u detí vybudovať základy zdravého sebavedomia, sebadôvery, ale aj kritického myslenia.

V zmiešanej vekovej skupine máme mnoho možností viesť deti k tolerancii, kompromisom a asertívnemu správaniu pri riešení problémov.

Ako jedna z mála materských škôl sa môžeme pýšiť spoluprácou s Mensou, ktorá zastrešila zaškolenie našich učiteľov v unikátnom systéme učenia metódou NTC, ktorá zvyšuje efektivitu využívania mozgovej kapacity v detskom veku. 

Pro komunikáciu používame aplikáciu Twigsee, vďaka ktorej uvidíte, čo sa v škôlke deje, alebo jednoducho vyriešite ospravedlnenie, aniž by ste museli do škôlky volať.

Aktivít máme veľmi veľa, projekty sú tvorené deťom priamo na telo, podľa zloženia veku a pohlavia detí.

3 hlavné ciele nášho vzdelávacieho plánu

Čo sa u nás všetko deje?

2% PRE VAŠE DETI

Radi by sme vás poprosili v mene Vašich detí o Vašu podporu vo forme 2% z dani pre našu neziskovú organizáciu INškôlka plus n.o. . Všetky príspevky a podpora budú výlučne využité pre Vaše deti v INškôlke.

Ďakujeme za podporu!

Údaje

INškôlka plus n. o.
IČO:53632532

Právna forma:

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Ulica: Račianska 9705/96
Mesto: Bratislava – mestská časť Nové Mesto
PSČ: 83102

Bankový účet: SK9311000000002940116651, Tatra banka, a.s.

Návrat hore