Aktivity a denný režim

07:00 – 08:30        Príchod detí do škôlky, hry, aktivity vedené pedagógom

08:30 – 09:00       Desiata

09:00 – 09:30       Zoznámenie sa s programom dňa, rozcvička

09:30 – 11:30       Výuka podľa plánu, športové aktivity, pobyt vonku

11:30 – 12:00       Obed

12:00 – 14:00       Odpočinok, spánok, predškoláci – príprava do školy, rekreačné aktivity

14:00 – 14:30       Olovrant

14:30 – 17:30       Hry, aktivity vedené pedagógom, popoludňajšie krúžky, pobyt vonku

Kolektívne krúžky v rámci školného

 • joga
 • angličtina 
 • logopédia
 • malý kuchár
 • malý zahradník

Nadštandardné krúžky

Nadštandardné krúžky otvárame, ak máme aspoň päť prihlásených detí.

Cena nadštandardného krúžku je 70 eur/10 lekcií, krúžok prebieha vždy jedenkrát do týždňa.

Do akéhokoľvek krúžku sa môžu nahlásiť aj externé deti, ktoré nechodia do našej škôlky. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, radi vám poradíme.

 • loptové hry
 • plávanie
 • atletika
 • príma pokusy
 • hudobný krúžok
 • malý zoológ
 • výtvarný krúžok
 • tanečný krúžok
 • matematický krúžok

Deti INŠKÔLKY

 • sú veselé a kreatívne
 • dohovoria sa cudzím jazykom
 • sú fyzicky zdatné a obratné
 • sú manuálne zručné

Osobné stretnutie s riaditeľkou škôlky

 • nie ste pre nás len číslo, chceme vás spoznať osobne
 • pani riaditeľka Vám rada odpovie na akékoľvek otázky o našej škôlke 
 • spoločne sa dohodnete na termíne nástupu, priebehu dochádzky a doručení potrebnej dokumentácie
 • akákoľvek konzultácia počas dochádzky dieťaťa do škôlky je možná po predchádzajúcej  dohode 

Welcome day

Áno, ste u nás vítaní – pani riaditeľka vás prevedie po škôlke, ukáže vám, ako to u nás chodí a zoznámi vás aj vaše dieťa s personálom a triednou učiteľkou.

Vaše dieťa dostane priestor zoznámiť sa s prostredím, preskúmať triedu aj sa zoznámiť s prvými kamarátmi za Vašej účasti.

Návrat hore