Nezaradené

O nás

Za základný nosný prvok predškolského vzdelávania považujeme vzťah učiteľa a dieťaťa, nie výkon. Učiteľka a dieťa sú v našom ponímaní partneri. Snažíme sa rozvíjať dieťa po stránke fyzickej, psychickej, sociálnej a rozvíjať ho tak, aby na prahu školskej docházky bolo jedinečnou a samostatnou osobnosťou.  Vo vzdelávaní detí uprednostňujeme zážitkové poznanie. Hlavným cieľom výchovy je celkový rozvoj …

O nás Čítajte viac »

Návrat hore