Montessori

V našej škôlke využívame aj prvky Montessori pedagogiky, ktoré sú rokmi overené a stále aktuálne. 

Orientujeme prácu s deťmi tak, aby sme mali čas a možnosť každú činnosť vnímať viacerými zmyslami. S deťmi rozoberáme všetky fázy našej práce, nechávame ich vyjadriť vlastný názor, myšlienku, vnímať súvislosti, skúmať. Dávame deťom spätnú väzbu, nie hodnotenie jedným slovom. Pri práci nesúťažíme. Podporujeme individuálny prístup podľa konkrétneho a aktuálneho zamerania jednotlivca a zároveň smerujeme k vyskúšaniu nového. Samozrejmosťou je používanie Montessori pomôcok.

Montessori pedagogika je alternatívny výchovno – vzdelávací program, ktorý je zameraný na podporu dieťaťa pri rozvíjaní jeho poznatkov a zručností. Dieťa je považované za osobnosť od prírody dobrú, ktorá by mala byť vo svojej činnosti dospelými podporovaná. Aktivity dieťa vykonáva pre uspokojenie seba samého, nie vyučujúceho. Samotné učenie by potom malo prebiehať bez zbytočného stresu a ďalších prejavov s negatívnym dopadom na psychiku dieťaťa. 

Návrat hore