METÓDA UČENIA NTC 

Metóda učenia NTC je unikátny systém učenia detského mozgu pomocou cvičení, ktoré majú vedecký základ v dokázanom zvýšení efektivity využívaním mozgovej kapacity detí.  Výskumy poukazujú na fakt, že detský mozog zakladá 75 % všetkých neuronových synapsií do 7 rokov. Z toho 50 % vznikne do 5 rokov. Preto venujeme významnú pozornosť predškolskému veku, efektivite učenia a využívaniu detskej pamäte. Ak naše formálne základné a stredoškolské vzdelávanie pracuje už len s ostatnými 25 % možnosťami využívania potenciálu mozgovej kapacity, tak je mimoriadne dôležitý rozvoj dieťaťa do 6 rokov.

Návrat hore