Kontakt

Prevádzka škôlky


INškôlka
Polyfunkčný dom Cintorínska – Klemensova
Cintorínska 14, Bratislava – Staré Mesto

Sídlo spoločnosti


INškôlka s.r.o.
Račianska 96
83102 Bratislava
IČO: 51751976
02 / 2040 0368
info@inskolka.sk

Bankové spojenie


Tatra Banka, IBAN: SK94 1100 0000 0029 4706 1542


Riaditeľka škôlky


Bc. Michaela Možiešiková
+421 905 368 667
riaditelka@inskolka.sk

Prevádzkový manažér


Ing. Vladimír Budinský
+421 903 256 226
office@inskolka.sk

Partneri inškôlky