Denný režim

Čas

  • 07:00 – 08:30 Príchod detí do škôlky, hry, aktivity vedené pedagógom
  • 08:30 – 09:00 Desiata
  • 09:00 – 09:30 Zoznámenie sa s programom dňa, rozcvička
  • 09:30 – 11:30 Výuka podľa plánu, športové aktivity, pobyt vonku
  • 11:30 – 12:00 Obed
  • 12:00 – 14:00 Odpočinok, spánok, predškoláci – príprava do školy, rekreačné aktivity
  • 14:00 – 14:30 Olovrant
  • 14:30 – 17:30 Hry, aktivity vedené pedagógom, popoludňajšie krúžky, pobyt vonku