Užitočné informácie

Prijímame deti počas celého roka, vrátane letných prázdnin. Pokiaľ sme vás presvedčili o našich kvalitách, môžete si stiahnuť potrebné formuláre na prijatie vášho dieťaťa a vyplnené, podpísané doručiť k nám.

Formuláre na stiahnutie:


Evidenčný list dieťaťa
Žiadosť o prijatie
Prehlásenie o bezinfekčnosti
Zmluva s rodičmi

Príspevok od štátu 


Na umiestnenie dieťaťa do predškolského zariadenia je dnes možné získať príspevok od štátu do maximálnej výšky 280 eur.

V zmysle zákona č. 513/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z., vyplýva nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa a možnosť vykonávania zárobkovej činnosti rodičov v období starostlivosti o dieťa od narodenia do troch rokov veku dieťaťa, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa si môže zárobkovo činný rodič uplatniť na každé dieťa do troch, resp. šesť rokov veku, ak preukáže výdavky zaplatené poskytovateľovi starostlivosti za túto starostlivosť, najviac v sume 280 € v prípade celodennej návštevnosti zariadenia. Viac informácií o štátnom príspevku Vám radi poskytneme osobne.