projekty EU

Projekty EU

Názov projektu:                         Budúcnosť je IN!

Obdobie realizácie:                  1. 4. 2022 – 30. 9. 2023

V decembri 2021 bola naša škôlka úspešná v získaní grantu na ďalší rozvoj našich učiteliek v oblasti anglického jazyka, na ktorom staviame koncepciu našej materskej škôlky. V období 18 mesiacov sme zrealizovali celkom 6 zahraničných mobilít zameraných na zlepšenie jazykových znalostí a zručností učiteliek. Zahraničná skúsenosť nám priniesla tieto nové poznatky:
  • zlepšenie komunikácie v anglickom jazyku ako s deťmi, tak s rodičmi-cudzincami
  • zlepšenie vedenia výučby v anglickom jazyku, vrátane podpory súčasných materiálov a metód
  • zvýšenie sebavedomia pri užívaní cudzieho jazyka
  • zlepšenie tímovej spolupráce s rodenými hovorcami, ktorí dochádzajú do MŠ
Všetky zapojené účastníčky ocenili účasť na projekte a tiež možnosti, ktoré ponúka program Erasmus+. Dlhodobým prínosom projektu je zatraktívnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti INškôlky v rámci regiónu. Projekt bol realizovaný za finančnej podpory programu Erasmus+ Európskej únie, v rámci Kľúčovej akcie 1 (KA1).