Cenník

Denný režim: 490 eur/mesiac                   
Poldenný režim: 409 eur/mesiac 10 dňový režim: 300 eur/mesiac
Stravné: 4,50 €/deň Viac o strave tu Školné zahŕňa všetky vzdelávacie aktivity, vrátane základných krúžkov (nie nadštandardných), všetky pomôcky a pitný režim.  Školné nezahŕňa stravu a dopravu, ktoré sa kalkulujú individuálne, tak ako aj ďalšie nadštandardné služby.  

Krúžky v cene školného:

 • Angličtina: 2x týždenne 90 minút
 • Detská joga 2x týždenne 60 minút 
 • Príma pokusy 1x mesačne
 • Logopédia
 • Malý kuchár
 • Malý záhradník

Nadštandardné krúžky:

 • Hudobný krúžok
 • Matematický krúžok
 • Angličtina v pohybe
 • Malý zoológ
 • Výtvarný krúžok
 • Tanečný krúžok
 • Atletika
 • Plávanie
 • Loptové hry
Cena: 10 lekcií / 70 eur

Príspevok od štátu

  Na umiestnenie dieťaťa do predškolského zariadenia je dnes možné získať príspevok od štátu do maximálnej výšky 280 eur. V zmysle zákona č. 513/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z., vyplýva nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa a možnosť vykonávania zárobkovej činnosti rodičov v období starostlivosti o dieťa od narodenia do troch rokov veku dieťaťa, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa si môže zárobkovo činný rodič uplatniť na každé dieťa do troch, resp. šesť rokov veku, ak preukáže výdavky zaplatené poskytovateľovi starostlivosti za túto starostlivosť, najviac v sume 280 € v prípade celodennej návštevnosti zariadenia. Viac informácií o štátnom príspevku Vám radi poskytneme osobne.