Cenník

Denný režim: 520 eur/mesiac                 
Poldenný režim: 430 eur/mesiac
Stravné: 4,50 €/deň  Viac o strave tu             Školné zahŕňa všetky vzdelávacie aktivity, vrátane základných krúžkov (nie nadštandardných), všetky pomôcky a pitný režim.  Školné nezahŕňa stravu a dopravu, ktoré sa kalkulujú individuálne, tak ako aj ďalšie nadštandardné služby.  

Krúžky v cene školného:

 • Angličtina: 2x týždenne 90 minút
 • Detská joga 2x týždenne 60 minút 
 • Príma pokusy 1x mesačne
 • Logopédia
 • Malý kuchár
 • Malý záhradník

Nadštandardné krúžky (cena 70€):

 • Hudobný krúžok
 • Matematický krúžok
 • Angličtina v pohybe
 • Malý zoológ
 • Výtvarný krúžok
 • Tanečný krúžok
 • Atletika
 • Plávanie
 • Loptové hry 

Príspevok od štátu

Od januára 2020 došlo k zmene rodičovského príspevku a to z 220,70€ na 370€ pričom štátny príspevok na starostlivosť o dieťa do troch rokov je ohodnotený sumou 280€. Štátny príspevok na starostlivosť o dieťa zostal bez zmeny a aktuálne je o 90€ nižší ako rodičovský príspevok. Ak poberáte príspevok na starostlivosť o dieťa (280€), v tom prípade je pre Vás výhodnejšie požiadať o jeho odňatie a následne opäť požiadať o rodičovský príspevok (370€) na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Prechod z jedného príspevku na druhý by mal byť plynulý.  Viac informácií o peňažných dávkach na rok 2021 TU.